• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Polityka Prywatności

     Szanowny Kliencie,

     Poniższe informacje mają na celu zapoznanie z danymi, które zbieramy i przetwarzamy w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowe www.animalzoone.pl.

     F.H.U. TRANSFER Dominika Wilczyńska-Leśnik ul. Limanowskiego 6 30-532 Kraków jest odpowiedzialna za ochronę danych na niniejszej stronie internetowej. W razie pytań prosimy o drogą elektroniczną pod adresem: sklep.animalzoone@gmail.com

     Przedmiot polityki prywatności

     Przedmiotem polityki prywatności jest informacja dotycząca zbieranych na stronie internetowej AnimalZoone danych osobowych oraz celu ich przetwarzania. Sklep Internetowy AnimalZoone zamieszcza na swojej stronie linki do innych stron, ale nie ma wpływu na zamieszczane na nich treści ani nie może ich kontrolować także w zakresie polityki prywatności tych stron.

     Definicje i pojęcia

     Dane osobowe

     Wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

     Przetwarzanie

     Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

     Administrator

     Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

     Odbiorca

     Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

     Strona trzecia

     Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

     Zakres danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej sklepu AnimalZoone

     Odwiedzanie strony www.animalzoone.pl

     Przetwarzane dane osobowe: Adres IP, pliki cookies

     Podczas korzystania ze strony internetowej www.animalzoone.plzostają zbierane dane dostępu, w tym adres IP zapisując się w postaci logów. Zapisane zostają tam również: nazwa wyświetlonej strony, pobierane pliki, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, notyfikacja o pomyślnym pobraniu, typ przeglądarki wraz z jej wersją, system operacyjny, tzw. referery URL (wcześniej odwiedzona strona) oraz wzywający dostawca. Dane te są potrzebne aby zapewnić użytkownikom sprawne połączenie i wygodne korzystanie ze strony sklepu. Służą jedynie zoptymalizowaniu technicznemu oraz optymalizacji ustawień.

     Złożenie i realizacja zamówienia

     Przetwarzane dane osobowe: Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, adres dostawy, adres rachunku, dane dot. płatności, dane logowania zarejestrowanych użytkowników, numer klienta, numer zamówienia (dot. zarejestrowanych użytkowników), adres IP, pliki cookies

     Dane przetwarzane są w ramach pierwszego zamówienia lub w celu stworzenia konta. Za pomocą danych osobowych możliwe jest przyjęcie i realizacja zamówienie, dopasować wybór produktów do preferencji klienta i obszaru zainteresowań oraz polecać dopasowane produkty. Dane są w takim przypadku przetwarzane w celu przyjęcia oraz zrealizowania zamówienia, a także jego wysłania. W wypadku założenia konto klienta, wymagane są dane logowania w celu przeprowadzenia weryfikacji konta.

     Dane przekazane będą wyłącznie na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz jeśli jest to koniecznie do zrealizowania usług zawartych w umowie- dostawa, płatność. W zależności od wybranej metody płatniczej dane o Państwa płatności zostaną przekazane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Odpowiedzialność za dane o płatności spoczywa na dostawcy usług płatniczych.

     Dane odnośnie rachunków oraz potwierdzenia zamówień przetwarzane oraz przechowywane są zgodnie z okresem przechowywania, regulowanym prawem podatkowym i handlowym, chyba że uzyskano pozwolenie na dłuższe ich przechowywanie. Ponadto dane są przechowywane na ustawowo określony czas dochodzenia roszczeń w przypadku wadliwego produktu. Jeśli zakup został dokonany przez konto klienta dane dodatkowo przechowywane są przez okres, przez który konto jest aktywne. Usunięcie konta jest możliwe w każdej chwili na podstawie pisemnej prośby przesłanej na adres sklep.animalzoone@gmail.com Konieczność podania ww. danych osobowych sklepowi internetowemu AnimalZoone wynika z umowy, bez ich podania nie jest możliwe złożenie zamówienia

     Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO

      

     Konto klienta

     Przetwarzane dane osobowe: Adres e-mail, numer klienta, imię i nazwisko, adres dostawy, adresu rachunku, dane logowania, historia zamówień

     Dane przetwarzane są w celu stworzenia konta klienta, dzięki któremu mogą Państwo składać i zarządzać zamówieniami. Zakres przetwarzania dotyczy ustawień preferencji dostawy, płatności i newslettera, możliwości wglądu do historii zamówień oraz dostępu do konta. Dane logowanie służą wyłącznie do weryfikacji konta klienta.

     Dane dotyczące konta klienta przechowywane są przez okres istnienia konta bądź do czasu wpłynięcia prośby o ich usunięcie. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych. Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich przetwarzanie jest zgodne z prawem i ma miejsce bez zmian. Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale korzystanie z konta klienta nie jest możliwe bez przetwarzania danych.

     Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

     Newsletter

     Dane osobowe: Adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, historia zamówień

     Jeżeli klient zapisze się do newslettera, będzie regularnie otrzymywać informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w naszym sklepie. Aby móc otrzymywać newsletter konieczne jest podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Newslettery wysyłane są tylko i wyłącznie za zgodą na otrzymywanie newslettera.

     Obsługa klienta

     Dane osobowe: Adres e-mail, imię i nazwisko

     Używamy funkcji kontaktu na naszej stronie internetowej w celu komunikacji z naszymi klientami oraz osobami zainteresowanymi, a także aby udzielić odpowiedzi na zapytania. Przetwarzamy zapytania oraz informacje wysłane do nas w tym celu, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania i móc się z Państwem skontaktować. Jednocześnie dane są używane do identyfikacji Państwa profilu, jeśli użyli już Państwo tych danych do rejestracji jako klient.

     Dane osobowe są używane do momentu zakończenia komunikacji tj. do całkowitego zakończenia poruszanych zagadnień i problemów. Komunikacja przechowywana jest również przez okres trwania stosunków wynikających z umowy lub do czasu usunięcia konta klienta. W każdej chwili zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta przez klienta. Podanie ww. danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Jednak bez przetworzenia Państwa danych nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa zapytania.

     Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

     Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

     W każdej chwili klient ma prawo do zażądania od F.H.U. Transfer informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania informacji dotyczących tych danych osobowych. Klient ma także prawo do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do zażądania transferu danych. Wszelkie prośby o udzielenie informacji, zapytania, unieważnienia oraz sprzeciwy odnośnie przetwarzania danych, proszę kierować na adres: sklep.animalzoone@gmail.com. W razie naruszenia ochrony danych osobowych, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego.

      

      

     back to top
     Filtry